zcps-salmos09

Psalmodia

Ant. 1 Vos estis qui permansístis mecum in tentatiónibus meis.

Psalmus 115 (116 B)
    

Crédidi, étiam cum locútus sum:*

«Ego humiliátus sum nimis».

Ego dixi in trepidatióne mea:*

«Omnis homo mendax».

Quid retríbuam Dómino*

pro ómnibus, quæ retríbuit mihi?

Cálicem salutáris accípiam*

et nomen Dómini invocábo.

Vota mea Dómino reddam*

coram omni pópulo eius.

Pretiósa in conspéctu Dómini*

mors sanctórum eius.

O Dómine, ego servus tuus,*

ego servus tuus et fílius ancíllæ tuæ.

Dirupísti víncula mea:†

tibi sacrificábo hóstiam laudis*

et nomen Dómini invocábo.

Vota mea Dómino reddam*

coram omni pópulo eius,

in átriis domus Dómini,*

in médio tui, Ierúsalem.

Ant. Vos estis qui permansístis mecum in tentatiónibus meis.

Ant. 2 Ego in médio vestrum sum, sicut qui minístrat.

Psalmus 125 (126)
    

In converténdo Dóminus captivitátem Sion,*

facti sumus quasi somniántes.

Tunc replétum est gáudio os nostrum,*

et lingua nostra exsultatióne.

Tunc dicébant inter gentes:*

«Magnificávit Dóminus fácere cum eis».

Magnificávit Dóminus fácere nobíscum;*

facti sumus lætántes.

Convérte, Dómine, captivitátem nostram,*

sicut torréntes in austro.

Qui séminant in lácrimis,*

in exsultatióne metent.

Eúntes ibant et flebant*

semen spargéndum portántes;

veniéntes autem vénient in exsultatióne*

portántes manípulos suos.

Ant. Ego in médio vestrum sum, sicut qui minístrat.

Ant. 3 Iam non dicam vos servos, sed amícos meos, quia ómnia quæcúmque audívi a Patre meo, nota feci vobis.

Canticum  Eph 1, 3-10
    

Benedíctus Deus
et Pater Dómini nostri Iesu Christi,*

qui benedíxit nos in omni benedictióne spiritáli
in cæléstibus in Christo,

sicut elégit nos in ipso ante mundi constitutiónem,†

ut essémus sancti et immaculáti*

in conspéctu eius in caritáte,

qui prædestinávit nos in adoptiónem filiórum†

per Iesum Christum in ipsum,*

secúndum beneplácitum voluntátis suæ,

in laudem glóriæ grátiæ suæ,*

in qua gratificávit nos in Dilécto,

in quo habémus redemptiónem
per sánguinem eius,*

remissiónem peccatórum,

secúndum divítias grátiæ eius,†

qua superabundávit in nobis*

in omni sapiéntia et prudéntia,

notum fáciens nobis
mystérium voluntátis suæ,*

secúndum beneplácitum eius,

quod propósuit in eo,*

in dispensatiónem plenitúdinis témporum:

recapituláre ómnia in Christo,*

quæ in cælis et quæ in terra.

Ant. Iam non dicam vos servos, sed amícos meos, quia ómnia quæcúmque audívi a Patre meo, nota feci vobis.