zsto

SEPTEMBER

 

Die 3 septembris

S. GREGORII MAGNI, PAPÆ ET ECCLESIÆ DOCTORIS

Memoria

Natus est Romæ circa annum 540. Cursum honorum ingressus, præfectus Urbis renuntiatus est. Vita monastica inita, diaconus ordinatus et munere legati Constantinopoli functus est. Anno 590, die 3 septembris, ad Petri cathedram evectus, verum pastorem se exhibuit in rebus gerendis, in pauperibus iuvandis, in fide propaganda vel firmanda. Multa etiam scripsit de re morali et theologica. Mortuus est anno 604, die 12 martii.

De Communi Pastorum: pro papis, et Doctorum Ecclesiæ, præter sequentia:

Oratio

Deus, qui pópulis tuis indulgéntia cónsulis et amóre domináris, da spíritum sapiéntiæ, intercedénte beáto Gregório papa, quibus dedísti régimen disciplínæ, ut de proféctu sanctárum óvium fiant gáudia ætérna pastórum. Per Dóminum.

 

Die 8 septembris

IN NATIVITATE BEATÆ MARIÆ VIRGINIS

Festum

Die 9 septembris

S. PETRI CLAVER, PRESBYTERI

Petrus Claver Verduni in Hispania natus est anno 1580; litteris et artibus studuit in Universitate Barcinonensi et deinde Societatem Iesu ingressus est. Missionariam vocationem exaudivit speciatim ope S. Alphonsi Rodríguez, ianitoris in Collegio Maioricensi. Sacerdotio initiatus in missione Columbiana, ibidem usque ad mortem apostolatum exercuit inter servos Nigritas, factus ex voto «Æthiopum semper servus». Viribus fractis, Carthagena in Columbia obiit die 8 septembris 1654.

De Communi pastorum: pro presbyteris, vel sanctorum virorum: pro iis qui opera misericordiæ exercuerunt.

Ad Invit. de Com. Past. vel S. Virorum
Ad Off. lect. de Com. Past. vel PIQOME
    Lectio altera
Ad Laud. mat. de Com. Past. vel PIQOME
Ad II Vesp. de Com. Past. vel PIQOME

Oratio

Deus, qui beátum Petrum servórum servum effecísti eúmque mira in eis iuvándis caritáte et patiéntia roborásti, eius nobis intercessióne concéde, ut, quæ Iesu Christi sunt, quæréntes, próximos ópere et veritáte diligámus. Per Dóminum.

 

Die 12 septembris

SANCTISSIMI NOMINIS MARIÆ

De Communi B. Mariæ Virginis, præter sequentia:

De Communi BMV Ad I Vesperas
De Communi BMV Ad Invitatorium
De Communi BMV Ad Officium lectionis
    Lectio altera
De Communi BMV Ad Laudes matutinas
De Communi BMV Ad II Vesperas

Oratio

Concéde, quæsumus, omnípotens Deus, ut cunctis gloriósum beátæ Maríæ Vírginis nomen celebrántibus misericórdiæ tuæ benefícia ipsa procúret. Per Dóminum.

 

Die 13 septembris

S. IOANNIS CHRYSOSTOMI, EPISCOPI ET ECCLESIÆ DOCTORIS

Memoria

Antiochiæ natus est circa annum 349; optime educatus, vitam asceticam cœpit, et sacerdotio initiatus, magno cum fructu munere prædicationis functus est. Episcopus Constantinopolitanus anno 397 electus, optimum se præbuit pastorem, mores cleri et fidelium ad amussim redigere satagens. Odio aulæ imperialis et invidorum obrutus, semel et bis exsulare coactus est; ærumnis confectus, mortuus est apud Comanam in Ponto, die 14 septembris anni 407. Multa dixit et scripsit ad doctrinam catholicam explicandam et vitam christianam recte informandam, ita ut nomine Chrysostomi appellari meruerit.

De Communi Pastorum: pro episcopis, et Doctorum Ecclesiæ.

De Communi Doct. Ad Invitatorium
De Communi Doct. Ad Officium lectionis
    Lectio altera
De Communi Doct. Ad Laudes matutinas
    Hymnus
De Communi Doct. Ad II Vesperas
    Hymnus

Oratio

Deus, in te sperántium fortitúdo, qui beátum Ioánnem Chrysóstomum epíscopum mira eloquéntia et tribulatiónis experiménto claréscere voluísti, da nobis, quæsumus, ut, eius doctrínis erudíti, invíctæ patiéntiæ roborémur exémplo. Per Dóminum.

 

Die 14 septembris

IN EXALTATIONE SANCTÆ CRUCIS

Festum

 

Die 15 septembris

BEATÆ MARIÆ VIRGINIS PERDOLENTIS

Memoria

De Communi Beatæ Mariæ Virginis, praeter sequentia:

 

Die 16 septembris

SS. CORNELII, PAPÆ, ET CYPRIANI, EPISCOPI, MARTYRUM

Memoria

Cornelius ordinatus est episcopus Ecclesiæ Romanæ anno 251; contra schismaticos Novatianos pugnavit et a Cypriano adiutus auctoritatem suam potuit confirmare. Ab imperatore Gallo in exsilium pulsus, apud Centumcellas (Civitavecchia) mortuus est anno 253. Eius corpus, Romam translatum, in cœmeterio Callisti sepultum est. Cyprianus natus est Carthagine circiter annum 210 ex familia ethnica. Ad fidem conversus et sacerdotio initiatus, episcopus civitatis ordinatus est anno 249. Temporibus calamitosis Ecclesiam optime rexit operibus et scriptis. In persecutione Valeriani prius exsilio mulctatus, deinde anno 258 die 14 mensis septembris martyr occubuit.

De Communi Plurimorum Martyrum, vel Pastorum.

Ad Invit. de Com. Mart. vel Past.
Ad Off. lect. de Com. Mart. vel Past.
    Lectio altera
Ad Laudes matutinas
Ad Vesperas

Oratio

Deus, qui pópulo tuo beátos Cornélium et Cypriánum sédulos pastóres et invíctos mártyres præstitísti, concéde, ut, eórum intercessióne, fide et constántia roborémur, et pro Ecclésiæ unitáte óperam tribuámus impénse. Per Dóminum.

 

Die 17 septembris

S. ROBERTI BELLARMINO, EPISCOPI ET ECCLESIÆ DOCTORIS

Natus est anno 1542 in urbe Montis Politiani (Montepulciano) in Tuscia. Societatem Iesu ingressus Romæ et sacerdotio insignitus, præclaras habuit disputationes ad fidem catholicam tuendam, et theologiam docuit in Collegio Romano. Inter cardinales electus et episcopus Capuanus nominatus, apud Romanas Congregationes multas quæstiones illis temporibus propositas enodavit. Mortuus est Romæ anno 1621.

De Communi Pastorum: pro episcopis, et Doctorum Ecclesiæ.

De Communi Doct. Ad Invitatorium
De Communi Doct. Ad Officium lectionis
    Lectio altera
De Communi Doct. Ad Laudes matutinas
De Communi Doct. Ad II Vesperas

Oratio

Deus, qui, ad tuæ fidem Ecclésiæ vindicándam, beátum Robértum epíscopum mira eruditióne et virtúte decorásti, eius intercessióne concéde, ut pópulus tuus eiúsdem fídei semper integritáte lætétur. Per Dóminum.

 

Die 19 septembris

S. IANUARII, EPISCOPI ET MARTYRIS

Episcopus Beneventanus, in persecutione Diocletiani martyrium subiit Puteolis, apud Sulphurariam, unde eius corpus Neapolim translatum est, ubi potissimum colitur.

De Communi Martyris, vel Pastorum: pro episcopis.

Ad Invit. de Com. Mart. vel Past.
Ad Off. lect. de Com. Mart. vel Past.
    Lectio altera
Ad Laud. mat. de Com. Mart. vel Past.
Ad II Vesp. de Com. Mart. vel Past.

Oratio

Deus, qui nos concédis beáti Ianuárii mártyris memóriam venerári, da nobis in ætérna beatitúdine de eius societáte gaudére. Per Dóminum.

 

Die 20 septembris

SS. ANDREÆ KIM TAEGÕN, PRESBYTERI ET PAULI CHÕNG HASANG, ET SOCIORUM, MARTYRUM

Memoria

Ineunte sæculo XVII, quorundam laicorum industria, primum fides christiana ingressa est in Coream. Fortis ac fervens communitas absque pastoribus, fere tantum a laicis ducta fotaque fuit usque ad annum 1836, quo vertente primi missionarii ex Gallia venientes furtim in regionem intraverunt. Ex hac communitate, in persecutionibus annorum 1839, 1846 et 1866, exorti sunt 103 sancti martyres, inter quos eminent primus presbyter et ardens pastor animarum Andreas Kim Taegõn et insignis apostolus laicus Paulus Chõng Hasang; ceteri vero sunt prævalenter laici, viri ac mulieres, matrimonio iuncti vel non, senes, iuvenes et pueri, qui supplicio affecti pretioso martyrum sanguine copiosa Coreanæ Ecclesiæ primordia consecrarunt.

De Communi Plurimorum Martyrum.

De Communi Mart. Ad Invitatorium
De Communi Mart. Ad Officium lectionis
    Lectio altera
De Communi Mart. Ad Laudes matutinas
De Communi Mart. Ad II Vesperas

Oratio

Deus, ómnium géntium creátor et salus, qui in Coreána regióne ad cathólicam fidem pópulum adoptiónis mirabíliter vocásti atque sanctórum mártyrum Andréæ, Páuli ac sociórum gloriósa confessióne créscere fecísti, eórum exémplo et intercessióne concéde, ut nos quoque in mandátis tuis usque ad mortem perseveráre valeámus. Per Dóminum.

 

Die 21 septembris

S. MATTHÆI, APOSTOLI ET EVANGELISTÆ

Festum

Capharnaum natus, munus exactoris vectigalium exercebat cum a Iesu vocatus est. Evangelium conscripsit lingua hebraica et in Oriente prædicasse fertur.

De Communi Apostolorum, præter sequentia:

Oratio

Deus, qui ineffábili misericórdia beátum Matthæum ex publicáno Apóstolum es dignátus elígere, da nobis, eius exémplo et intercessióne suffúltis, ut, te sequéntes, tibi fírmiter adhærére mereámur. Per Dóminum.

 

Die 23 septembris

S. PII DE PIETRELCINA, PRESBYTERI

Memoria

In vico Pietrelcina apud Beneventum in Italia ortus est anno 1887 et, Ordinem Fratrum Minorum Capuccinorum ingressus ac sacerdotio auctus, præsertim in conventu oppiduli Sancti Ioannis Rotundi in Apulia summa cum pastorali deditione ministerium præbuit, fidelium spirituali moderatione pænitentium reconciliatione et providenti erga infirmos pauperesque cura, populo Dei inserviens in oratione et humilitate. Christo crucifixo plene configuratus, die 23 septembris 1968 peregrinationem terrenam complevit.

De Communi pastorum: pro presbyteris, vel sanctorum virorum: pro religiosis.

Ad Invit. de Com. Past. vel Pro Rel.
Ad Off. lect. de Com. Past. vel Pro Rel.
    Lectio altera
Ad Laud. mat. de Com. Past. vel Pro Rel.
Ad II Vesp. de Com. Past. vel Pro Rel.

Oratio

Omnípotens sempitérne Deus, qui sanctum Pium, presbýterum, crucis Fílii tui singulári grátia partícipem esse donásti, et per eius ministérium misericórdiæ tuæ mirabília renovásti, concéde nobis, ut, eius intercessióne, passiónibus Christi iúgiter sociáti ad resurrectiónis glóriam felíciter perducámur. Per Dóminum.

 

Die 26 septembris

SS. COSMÆ ET DAMIANI, MARTYRUM

Ex antiquioribus litterarum memoriis constat eorum sepulcrum Cyrrhi in Syria fuisse, ubi et basilica in eorum honorem exstructa erat. Exinde eorum cultus Romam pervenit, et in totam Ecclesiam diffusus est.

De Communi Plurimorum Martyrum.

De Communi Mart. Ad Invitatorium
De Communi Mart. Ad Officium lectionis
    Lectio altera
De Communi Mart. Ad Laudes matutinas
De Communi Mart. Ad II Vesperas

Oratio

Magníficet te, Dómine, sanctórum tuórum Cosmæ et Damiáni veneránda memória, quia et illis glóriam sempitérnam, et opem nobis ineffábili providéntia contulísti. Per Dóminum.

 

Die 27 septembris

S. VINCENTII DE PAUL, PRESBYTERI

Memoria

Natus est in Aquitania anno 1581. Studiorum curriculum emensus et sacerdotio insignitus, Lutetiæ Parisiorum parochi munere functus est. Ad clerum sancte formandum et pauperes sublevandos Congregationem Missionis instituit, et cooperante sancta Ludovica de Marillac etiam Congregationem Puellarum Caritatis. Mortuus est Lutetiæ Parisiorum anno 1660.

De Communi Pastorum: pro presbyteris, vel Sanctorum Virorum: Pro Iis Qui Opera Misericordiæ Exercuerunt, præter sequentia:

Ad Invit. de Com. Past. vel S. Virorum
Ad Off. lect. de Com. Past. vel PIQOME
    Lectio altera
Ad Laudes matutinas
Ad Vesperas

Oratio

Deus, qui ad salútem páuperum et cleri institutiónem beátum Vincéntium presbýterum virtútibus apostólicis imbuísti, præsta, quæsumus, ut, eódem spíritu fervéntes, et amémus quod amávit, et quod dócuit operémur. Per Dóminum.

 

Die 28 septembris

(Eodem die Ss. Laurentii Ruiz et Sociorum)

S. VENCESLAI, MARTYRIS

Natus in Bohemia circa annum 907, christiane educatus ab amita, regimen ducatus suscepit anno fere 925. Multas difficultates sustinuit in subditis regendis et in fide informandis. A fratre Boleslao proditus, occisus fuit a sicariis anno 935. Inter martyres statim habitus, ut præcipuus patronus Bohemiæ colitur.

De Communi Martyris.

De Communi Mart. Ad Invitatorium
De Communi Mart. Ad Officium lectionis
    Lectio altera
De Communi Mart. Ad Laudes matutinas
De Communi Mart. Ad II Vesperas

Oratio

Deus, qui beátum mártyrem Vencesláum cælésti regno terrénum postpónere docuísti, eius précibus concéde, ut, nosmetípsos abnegántes, tibi toto corde adhærére valeámus. Per Dóminum.

 

Eodem die 28 septembris

SS. LAURENTII RUIZ ET SOCIORUM, MARTYRUM

Sæculo XVII vertente (annis 1633-1637) sedecim martyres, scilicet Laurentius Ruiz eiusque socii, Ordinis Sancti Dominici sodales vel ad ipsum consociati, diversi quidem natione, tempore et condicione, fidem christianam per ínsulas Philippinas, Formosam et ínsulas Iaponicas disseminarunt, pro Christi amore in urbe Nagasakiensi in Iaponia sanguinem suum fundentes semen futuræ christianitatis copiosum sparserunt.

De Communi plurimorum martyrum.

De Communi Mart. Ad Invitatorium
De Communi Mart. Ad Officium lectionis
    Lectio altera
De Communi Mart. Ad Laudes matutinas
De Communi Mart. Ad II Vesperas

Oratio

Beatórum mártyrum tuórum Lauréntii et sociórum, quæsumus, Dómine Deus, patiéntiam in servítio tui et próximi nobis concéde, quia in regno tuo sunt beáti, qui persecutiónem patiúntur propter iustítiam. Per Dóminum.

 

Die 29 septembris

SS. MICHAELIS, GABRIELIS ET RAPHAELIS,
ARCHANGELORUM

Festum

 

Die 30 septembris

S. HIERONYMI, PRESBYTERI ET ECCLESIÆ DOCTORIS

Memoria

Stridone, in Dalmatia, natus est circa annum 340; Romæ litteris studuit ibique baptizatus est. Vitam asceticam amplexus, in Orientem perrexit et presbyter ordinatus est. Romam reversus, a secretis fuit Damasi papæ, ibique cœpit vertere sacros Libros in linguam latinam et vitam monasticam promovit. Bethlehem constitutus, mirum in modum Ecclesiæ necessitatibus particeps fuit. Multa conscripsit opera, præsertim commentaria in sacram Scripturam. Mortuus est Bethlehem anno 420.

De Communi Doctorum Ecclesiæ, præter sequentia:

De Communi Doct. Ad Invitatorium
De Communi Doct. Ad Officium lectionis
    Lectio altera
De Communi Doct. Ad Laudes matutinas
    Hymnus
De Communi Doct. Ad II Vesperas
    Hymnus

Oratio

Deus, qui beáto Hierónymo presbýtero suávem et vivum Scriptúræ sacræ afféctum tribuísti, da, ut pópulus tuus verbo tuo ubérius alátur, et in eo fontem vitæ invéniat. Per Dóminum.